DOINA

Helping to communicate

traduccions, traduccions tecniques

Traducció tècnica

Més de vint anys d’experiència i les traduccions tècniques fetes per a empreses com Sony, Sanyo, Taurus, etc. ens avalen. 

Ubicada a uns vint minuts del centre de Barcelona Doina Helping to Communicate SL. és la solució en matèria lingüística que necessita.  

Traducció jurada i jurídica

Un contracte, una inscripció de naixement o un certificat de qualitat són textos massa importants per deixar-los en mans inexpertes. Aquesta documentació cal ser traduïda per un traductor jurat.     

Correcció

Els textos també formen part de la imatge que voleu donar als vostres interlocutors: clients, proveïdors, empleats... Si més no, heu d’exigir que siguin correctes. Tant la informació de la vostra Web com la documentació corporativa ha de ser revisada i corregida per un expert en correcció de textos.

Interpretació

El contacte personal entre professionals de diverses procedències i llengües cada dia és més necessari. Una reunió de negoci és prou important com per no entendre bé el que s'hi diu i és aquí on la feina d'un intèpret qualificat cobra especial rellevància.