DOINA

Helping to communicate

Avís legal


Avís legal

DOINA, SERVEIS LINGÜÍSTICS SL

CIF: B-63005839
Av. Sant Esteve, 96 5è 4a esc. B
08402 - GRANOLERS
Tel. 93 879 26 66

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el tom 35.030 foli 0194.

  • DOINA, SERVEIS LINGÜÍSTICS SL no es fa responsable de la informació o els continguts que es puguin obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de DOINA, SERVEIS LINGÜÍSTICS SL.
  • Les imatges gràfiques, o continguts textuals són propietat de DOINA, SERVEIS LINGÜÍSTICS SL.

Aquestes imatges o texts, totalment o parcialment, no podran ésser reproduïts, duplicats, copiats o comercialitzats sense el consentiment exprés i per escrit de DOINA, SERVEIS LINGÜÍSTICS SL. L'incompliment d'aquesta normativa és una infracció castigada per la legislació vigent.

POLÍTICA DE PRIVACITAT (LOPD)

DOINA, SERVEIS LINGÜÍSTICS SL realitzarà un estricte compliment de la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la privacitat i la confidencialitat.

  • DOINA, SERVEIS LINGÜÍSTICS SL es compromet a mantenir tots les dades que ens faciliten els nostres usuaris en la màxima confidencialitat i a no subministrar-les a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal de la LOPD (Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre).
  • L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza DOINA, SERVEIS LINGÜÍSTICS SL a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús correcte.
  • L'usuari del web que faciliti dades de caràcter personal a DOINA SL podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'aquelles, en cas de que ho sol·liciti a les oficines de DOINA, SERVEIS LINGÜÍSTICS SL.