DOINA

Helping to communicate

Nosaltres

traduccions, traduccions tecniques, traduccions espanyol turc

Doina prové de la paraula àrab ad-dunia que significa 'el món', 'pertot arreu'. Amb aquest lema, Doina us vol ajudar a internacionalitzar-vos i ser presents a qualsevol lloc mitjançant la nostra expertesa en la traducció, la correcció i la interpretació de textos tècnics.

La internacionalització és una estratègia clau per a l'impuls econòmic. Aquesta és la nostra aportació al creixement de l'economia mundial: fer més accessible la vostra comunicació amb l'exterior. Fa més de vint anys que tenim com a repte facilitar-vos el contacte amb possibles clients forans mitjançant la traducció tècnica, la interpretació i la correcció de textos. La nostra oficina tècnica de Barcelona treballarà de manera esforçada per ajudar-vos a aconseguir la presència internacional que tant desitgeu.El que distingeix DOINA de la competència és la

QUALITAT

perquè tots els nostres traductors tenen com a llengua materna la llengua de destí i hi han cursat els seus estudis universitaris

PRECISIÓ

perquè el llenguatge tècnic requereix una precisió extrema: les paraules deixen de ser polisèmiques per adquirir un significat unívoc

PUNTUALITAT

perquè sabem que per als nostres clients el temps és or i que no poden perdre oportunitats per impuntualitats

CONFIDENCIALITAT

perquè sabem que el model de negoci dels nostres clients és especial i únic

PROXIMITAT AMB EL CLIENT

sempre establim una relació d'igualtat amb els clients perquè el flux de la informació que compartim sigui el màxim de natural i lleuger