DOINA

Helping to communicate

Traducció jurada i jurídica

TRADUCCIÓ JURADA

La circulació de persones i de béns entre els diversos països de la UE comporta que cada dia calgui que els documents oficials o els que es presenten a les licitacions (documents tècnics, escriptures, certificats bancaris o d’hisenda...) s'hagin de traduir a més llengües. 

Sobre tot, quan vols internacionalitzar els teus serveis o productes necessites tota la documentació referent a l'empresa traduïda per un traductor jurat autoritzat pel Ministeri d'afers exteriors. 

DOINA us ofereix la seva experiència de més de vint anys en la traducció jurada de documents oficials. 

Un cop traduïda la documentació, si vius a Barcelona, te la portarà personalment un membre del nostre equip, sinó te la farem arribar de la manera més ràpida. Aprofiteu-vos-en.

Traducció jurídica

Així mateix, contractes, documents administratius (factures, pressupostos...) o estats comptables requereixen que un traductor expert els doni forma en una llengua forana. Precisió, localització a les formes jurídiques i administratives de la llengua de destinació, aquestes són les nostres garanties. Aprofiteu-vos-en.

 

DEMANEU PRESSUPOST