DOINA

Helping to communicate

Traducció tècnica

Traduccions tècniques barcelona

TRADUCCIÓ TÈCNICA

Amb nous aparells, nous invents..., la tècnica avança cada dia cap a àmbits insospitats fins ara i, per això, les traduccions tècniques són cada vegada més imprescindibles.  

Us ajudem no només perquè els vostres textos en qualsevol llengua tinguin el màxim de precisió, sinó també perquè els usuaris dels vostres productes en comprenguin perfectament les qualitats, les estructures i els processos.

El resultat d’una traducció tècnica no pot ser un text que només entenguin les persones que han dissenyat o fabricat els aparells, sinó que ha de ser un document útil per a qualsevol persona, per menys avesada que estigui a la terminologia específica.

Quan costa una traducció tècnica?

El preu de les traduccions tècniques varia en dependència de la combinació de llengües a les quals es vulgui traduir. El cost d’una traducció tècnica el pot determinar també el volum total de paraules del o dels textos originals.

Per què contractar els serveis de DOINA HELPING TO COMMUNICATE?

Una traducció tècnica feta per DOINA d'un manual d'instruccions, per exemple, no és mai un text inintel·ligible que, per desxifrar-lo, calgui recórrer a l'original. És un document revisat i tornat a revisar perquè el llenguatge hi sigui al més planer i accessible possible, perquè un usuari entengui de seguida què cal fer per configurar un programa i per posar-lo en funcionament.

Som una empresa de traducció propera que us ajudarà a internacionalitzar-vos.

 

DEMANEU PRESSUPOST