DOINA

Helping to communicate

Traducció tècnica de l’anglès a les llengües de les repúbliques exsoviètiques

Traducció tècnica de l’anglès a les llengües de les repúbliques exsoviètiques

Ja no en tenim prou exportant als països que fins ara ens eren més propers (França, Alemanya, Anglaterra...). Ara volem anar més lluny, obrir nous mercats en zones poc explorades per la nostra indústria i els nostres serveis.

Cal obrir el mercat cap a nous horitzons. Els nostres productes són necessaris arreu. Però, si volem que els tinguin en compte, han d’anar acompanyats d’una bona traducció tècnica a la llengua del país destinatari, no només a l’anglès.

Si es tracta d’aparells, les traduccions tècniques de DOINA us donaran el punt de qualitat (claredat i precisió) i un llenguatge planer perquè qualsevol persona poc avesada a la utilització de nous dispositius pugui posar-los en funcionament de la  manera més fàcil possible.

Les traduccions tècniques que DOINA us proposa estan fetes per traductors nadius i bons usuaris dels aparells.

També la seva formació en aquest camp determinat és important, sobretot quan es tracta de traduir estructures i processos innovadors: la recerca de terminologia específica, la proximitat amb el client i poder-lo interrogar quan cal fan que els resultats siguin òptims. 

DOINA, per tant, us ofereix la nova línia de combinacions de traduccions tècniques a les llengües de les repúbliques exsoviètiques, unes nacions que estan creixent i que necessiten béns d'equip que nosaltres podem proporcionar-los.

Uzbek, turcman, georgià, armeni, kazakh, tadjik...

 

DEMANEU PRESSUPOST