DOINA

Helping to communicate

Traducció tècnica de l’espanyol a les llengües de les repúbliques exsoviètiques

Traducció tècnica de l’espanyol a les llengües de les repúbliques exsoviètiques

Una acurada selecció de traductors nadius a les llengües de les repúbliques exsoviètiques ens ha ajudat a obrir aquesta nova línia de combinacions.

Fem traduccions tècniques a aquests idiomes perquè, si us voleu obrir processos d’internacionalització en aquests països, no n'hi ha prou fent una versió en anglès o en rus dels vostres catàlegs, manuals d'instruccions o fullets explicatius dels vostres productes.

Heu de pensar que els vostres aparells tindran uns usuaris finals alfabetitzats en la llengua nacional i poc avesats, potser, a idiomes més globals.

Per tant, és imprescindible una traducció tècnica acurada, clara, precisa i planera de totes les estructures i processos que cal mostrar perquè els dispositius es posin en funcionament i se’n pugui fer el manteniment.

Si bé l'anglès cada dia s'estén més, és molt més pràctic i còmode per a l'usuari final tenir una traducció tècnica acurada i precisa a la llengua pròpia.

Uzbek, turcman, georgià, armeni, kazakh, tadjik...


DEMANEU PRESSUPOST